NIIF Program

Jelenlegi hely

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési (NIIF) Program a magyarországi kutatói hálózat fejlesztésének és működtetésének programja, amely a teljes magyarországi kutatási, felsőoktatási és közgyűjteményi közösség számára biztosít

  • integrált országos számítógép-hálózati infrastruktúrát, valamint erre épülő
  • kommunikációs, információs és kooperációs szolgáltatásokat,
  • élvonalbeli alkalmazási környezetet, és
  • tartalomfejlesztési, ill. tartalom-elérési hátteret.

Az NIIF Program - a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően - egyúttal élvonalbeli szerepet tölt be a legújabb hálózati technológiák magyarországi fejlesztésében és alkalmazásában is. Ily módon meghatározó szerepet játszik az informatika országos fejlődésében. Korszerű, versenyképes infrastruktúrát és szolgáltatásokat biztosít a felsőoktatás és a kutatás számára, de egyúttal követendő példával is szolgál az országszerte folyó informatikai fejlesztésekhez.

Az NIIF Program története a 80-as évek közepéig nyúlik vissza, a mára kialakult szervezeti keretek e hosszú folyamat eredményének tekinthetők. Több mint 15 éves múlttal rendelkeznek a Program nemzetközi kapcsolatai is, amelyeknek alapját a fejlett európai országok színvonalának megfelelő magyarországi kutatási-oktatási infrastruktúra, kapcsolódó szolgáltatások és alkalmazások képezik.

A Program a mindenkori legkorszerűbb műszaki-technikai és alkalmazási hátteret igyekszik biztosítani a több mint 600.000 főnyi hazai felhasználói közösség (kutatás, felsőoktatás, közgyűjtemények) számára.

A számítógép-hálózatokra épülő hatékony kommunikációnak és kooperációnak - ezen belül elsősorban a hazai és külföldi partnerekkel való kutatási és oktatási együttműködésnek, valamint a kutatás és oktatás kapcsán releváns hazai és nemzetközi információkhoz való hozzáférésnek - lehetősége közel 500 intézmény számára mintegy 700 elérési ponton áll rendelkezésre.