Mérföldkövek

Jelenlegi hely

A kutatás-oktatás-közgyűjtemények 1986-ban indított Információs Infrastruktúra Fejlesztési (IIF) Programja, melyet a 90-es évek elejétől az NIIF Program [1] követett, az elmúlt közel 30 év során számos olyan eredményt ért el, mely önmagában is a Program előrehaladásának mérföldköveként értékelhető, a fejlesztések kimagasló, sok esetben fordulópontot jelentő eredményeként épült be az NIIF/Hungarnet törekvések sikertörténetébe.

Az ilyen mérföldkövek közül kiemelendők az alábbiak (bemutatva nem csak az érintett időszakokra vonatkozó legfontosabb eseményeket, hanem a nemzetközi és hazai hálózazi sebesség-értékeket, valamint a bekapcsolt intézményi telephelyekre és felhasználói létszámokra vonatkozó adatokat és az évenkénti költségvetés kerekített értékét is – utóbbiból az egy főre eső fajlagos évenkénti költségek hozzávetőleges nagyságai is könnyen kiszámolhatók):

év Esemény bit/s (nemzeti) bit/s (hazai) Int./Felh. M€/év
1986/87 IIF Program - 2400 5/100 3
1988/89 EARN 64K 9600 20/500 3
1990/91 (a) Internet, RARE 128K 64K 100/5000 3
1992/93 NIIF Program 256K 128K 200/30000 4
1994/95 (b) EuropaNET 2M 1M 250/100000 4
1996/97 TEN-34 10M 2M 300/200000 4
1998/99 (c) TEN-155 34M 34M 400/300000 5
2000/01 GéANT 155M 155M 500/400000 6
2002/03 (d) Gbit/s 2,5G 2,5G 600/500000 6
2004/05 GéANT-2 10G 10G 700/600000 7
2006/07 (e) GéANT+ 2x10G 10G 700/650000 7
2008/09 GéANT-3 nx10G 10G 700/700000 7
2010/11 (f) HBONE+ nx10G/e2e nx10G 700/700000 6
2012/13 Hibrid HBONE+ 100G 40-100G 5200/2200000 6
2014/15 (g) GéANT3plus nx10G nx100G 5200/2200000 8
 • (a) Rendszerváltás – Internetkapcsolódás, RARE/TERENA
 • (b) NIIF/Hungarnet a DANTE alapító tagja, első pán-európai gerinchálózat
 • (c) Adatkommunikációs liberalizáció Magyarországon
 • (d) HBONE Gbps/optika (redundáns topológia, regionális központok)
 • (e) HPC, grid, VoIP, VC fejlesztések, IPv6 bevezetés, föderatív AAI
 • (f) DF (CEF) backbone, 1.5 PByte storage, 40 Tflops HPC, Videotórium
 • (g) Sulinet+, CERN@Wigner 100 Gbps (2013), NIIF IaaS cloud, Horizon2020

Az NIIF Program a hálózatra épülő korszerű szolgáltatások és alkalmazások terén az e-Infrastruktúra komponensek gyakorlatilag teljes választékát biztosítja a felhasználó kutatási-oktatási közösség számára. Ezek között is kiemelkedik:

 • úttörő szerep vállalása az optikai sötét szálra épülő hibrid hálózati technológiák bevezetése és nagysebességű (2015-ben nx100 Gbps) alkalmazása, valamint az IPv6 alapú internet technológia bevezetése és elterjesztése terén,
 • az európai élvonalnak megfelelő szolgáltatási portfólió kialakítása és bevezetése Magyarország teljes lefedésével a kutatási-oktatási közösség számára (teljes értékű információs, kommunikációs, és kollaborációs háttér biztosítása távoli elérési lehetőséggel),
 • az elosztott erőforrásokhoz való távoli hozzáférés mindenkori legújabb (legutóbb grid és cloud) technikáinak bevezetésében és alkalmazásában való közreműködés,
 • a hazai szuper-számítástechnika megalapozása, fokozatos bővítése (2015-ben 230 Tflops) és IaaS cloud rendszerbe szervezése,
 • az elosztott nagykapacitású tároló rendszer (storage infrastruktúra) kiépítése, fokozatos bővítése (2015-ben 7 PByte) és cloud szolgáltatásba vitele,
 • a korszerű országos IP alapú telefonrendszer (VoIP) széleskörű működtetése;
 • az országos videokonferencia rendszer megvalósítása, mely Európa egésze számára is rendszeresen nyújt elismerten kimagasló minőségű szolgáltatást;
 • az országos névtár szolgáltatás bevezetése,
 • a felhasználó-azonosítás és jogosultság-kezelés föderatív elven való megvalósítása és illesztése a nemzetközi rendszerbe (EduID),
 • a kiemelt minőségi igényű multimédia adat-infrastruktúra kiépítése és a nyilvános multimédiás tartalomszolgáltatás nemzetközileg is elismert példájaként az elsősorban tudományos jellegű HD video tartalmakat magába foglaló Videotórium kiépítése és közzététele,
 • a teljes országos lefedettséggel rendelkező HBONE+ hálózatra épülő NIIF Infrastruktúra szolgáltatásainak kialakítása és a teljes szolgáltatási spektrum folyamatos elérhetőségének biztosítása a legigényesebb nemzetközi gyakorlatnak megfelelő, 29 különböző szolgáltatást tartalmazó halmazban, kielégítve a zárt felhasználói kör speciális igényeit is.

Az NIIF Program infrastruktúrája és szolgáltatásai az EU infrastruktúra-felmérési elveinek és gyakorlatának megfelelő hazai értékelések során ismételten SKI (Kritikus Stratégiai Kutatási Infrastruktúra) minősítést nyert el.