Futó projektek

Jelenlegi hely

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési (NIIF) Program informatikai, oktatási és kutatási területen hazai és nemzetközi projektek végrehajtásában vesz részt. Szervezeti, szakmai, hálózati kapcsolatokat tart fenn hazai és külföldi szervezetekkel, így elősegítve az új technológiák, szolgáltatások és alkalmazások fejlesztését, tesztelését, kísérleti bevezetését, széleskörű alkalmazását, ill. elterjesztését. Olyan projektjek megvalósításában működik közre, amelyek a szuperszámítástechnika, a hálózati együttműködések támogatása, cloud computing, és ezekhez kapcsolódó területeken valósulnak meg. Részletesebben a projekthez kapcsolódó URL-en tájékozódhat.


Nemzetközi futó projektek

Projekt címe Projekt Rövid neve NIIF-re jutó Támogatási Összeg NIIF-re jutó Támogatási Összeg HUF Projekt kezdete Projekt befejezése Projekt URL Projekt leírása
ELITRANS-Facilitating the transformation of ELI from ERDF funded, distributed infrastructures towards a unified ELI-ERIC ELITRANS 26 851 EUR 8 270 108 HUF 2015.09.01. 2018.08.31. https://eli-laser.eu/elitrans/ Az ELITRANS projekt célja az Európai Lézer Infrastruktúra (European Light Infrastructure) kialakítása a három világszínvonalú lézerközpont integrációjával. Csehországban, Magyarországon és Romániában három különböző, a saját területén egyedülálló központ kialakítása fejeződik be a közeljövőben, a projekt célja e központok összekötése egymással, közös kutatási csoportok kialakítása, valamint integráció a nagy európai e-infrastruktúrákkal, kiszolgálva a kutatások extrém számítási- és adatigényét. Bővebb információ: http://eli-trans.eu
GN4-2 Research and Education Networking - GÉANT GN4-2 276 088 EUR 85 035 104 HUF 2016.05.01. 2018.12.31. https://www.geant.org/ A GEANT projekt alapvető fontosságú ahhoz, hogy az EU az Európai Kutatási Térséggel kapcsolatos elképzeléseit megvalósítsa, és kulcsfontosságú szerepet játszik az európai Digitális Agendában is, amely az EU egyik zászlóshajó projektje. A projekt célja, hogy világszínvonalú nagysebességű hálózat (Internet, speciális és dedikált kommunkációs hálózat) és együttműködési (Trust&Identity, multimédia, cloud stb.) szolgáltatásokat és ezekhez a technológiákhoz kapcsolódó teszt környzetet nyújtson és fejlesztéseket végezzen kitűnő színvonalon az oktatási, akadémiai és kutató szféra számára. Bővebb információ: https://www.geant.org/
Partnership for Advanced Computing in Europe PRACE 5IP 173 561 EUR 53 819 530 HUF 2017.01.01. 2019.04.30. http://www.prace-ri.eu/ A PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) az Európai Unió támogatásával létrehozott közös európai szuperszámítógépes infrastruktúra és együttműködés. A PRACE legfőbb célja az, hogy olyan világszínvonalú szuperszámítógépes (HPC – High Performance Computing) infrastruktúrát biztosítson ingyenesen az európai kutatás, fejlesztés és innováció számára, amely biztosítja Európa versenyképességét a világ más fejlett régióival, és amelyet az egyes európai országok külön-külön nem tudnának létrehozni és fenntartani. A PRACE EU által támogatott implementációs projektfázisai közül jelenleg a PRACE 5IP projektfázis zajlik. A PRACE a fentieken túl vezető szerepet vállal a régióban, a kiemelt K+F+I technológiát támogató infrastruktúrával kapcsolatos figyelemfelhívásban és tudástranszferben. Bővebb információ: http://www.prace-ri.eu
Up to University- Bridging the gap between schools and universities through informal education UP2U 336 125 EUR 104 467 650 HUF 2017.01.01. 2019.12.31. https://wiki.geant.org/display/UP2U/Up2U Az Up to University (UP2U) elnevezésű nemzetközi projekt 2017. január elsején indult 18 partner közreműködésével. A projektet a GEANT vezeti, partnerei között NREN-ek, egyetemek, kutatóintézetek és kkv-k találhatóak meg Európa számos országából. A projekt célja, hogy segítse a digitális és online tanulási környezet elterjedését a tantermekben és ez által fejlessze a középiskolás diákok digitális készségeit. Ezen készségek birtokában vélhetően könnyebben fogják venni az akadályokat elsőéves hallgatókként, amikor belépnek az egyetemi oktatásba. Az UP2U olyan online elérhető szolgáltatásokat, eszközöket kíván a középiskolás tanárok részére egy egységes felületen elérhetővé tenni, amelyek teljes mértékben támogatják a hibrid oktatást és a digitális megoldások beépítését a tanulási módszertanba. Ezen eszközök alkalmazására pilot projekt indul néhány partnerországban, így Magyarországon is. Bővebb információ: www.up2university.eu
Virtual Research Environment (VRE) in Southeast Europe and the Eastern Mediterranean (SEEM) VI-SEEM 360 000 EUR 110 880 000 HUF 2015.10.01. 2018.09.30. https://vi-seem.eu/ Az EU Horizon 2020 keretprogramja részeként, széleskörű nemzetközi összefogásban, a görög NREN (GRNET) vezetésével megvalósuló kutatás-fejlesztési projekt, a VI-SEEM célja az, hogy a résztvevők meglévő eInfrastruktúra elemeire és szolgáltatásaira alapozva egy virtuális kutatási platformot hozzon létre, amely a korszerű kutatási tevékenység IT igényeit a lehető legteljesebb mértékben ki tudja szolgálni. Bár a projekt eredményei általánosan használhatók lesznek, három konkrét kutatási terület (élettudomány, klíma kutatás és kulturális örökség feldolgozása) pilot jelleggel már a projekt kezdetétől fókuszban van. A projekt alapvetően a kelet- és dél-kelet európai régió sajátos kihívásaira és problémáira koncentrál. A magyar résztvevő elsődleges feladata az, hogy az NIIF Program végrehajtása során szerzett több évtizedes, eInfrastruktúra építéssel, üzemeltetéssel és felhasználással kapcsolatos tapasztalatait megossza a projekt többi résztvevőjével, ugyanakkor jelentős szerepet vállal a projekt műszaki fejlesztéseiben, elsősorban az adattárolás és adatmenedzsment valamint az AAI tekintetében. A VI-SEEM konzorciumban 16 ország intézményei vesznek részt. A KIFÜ az elvégzett munka és a források szempontjából a 3. legnagyobb partner. További információ: http://www.vi-seem.eu/
Middleware for collaborative Applications and Global MAGIC 30 588 EUR 9 420 950 HUF 2015.05.01. 2017.04.30 http://magic-project.eu/ A MAGIC ("Middleware for collaborative Applications and Global vIrtual Communities") projekt elsődleges célja a GÉANT eredmények globális kiterjesztése. Mintegy 20 NREN részvételével, globális földrajzi átfogással, és az alkalmazásokat tekintve teljes diszciplináris lefedettséggel szolgálja öt földrész kutatási és oktatási közösségeit, "Global Science Communities" (Globális Tudományos Közösségek) kialakításának a virtuális lehetőségét biztosítva. Az infrastruktúra és a szolgáltatások terén a kitűzött célok közül kiemelkednek a T&I (bizalom és azonosítás), Cloud (felhők), RTC (valós idejű kommunikáció), VRC (virtuális kutatási közösségek) területei, melyek a munkacsomagok fő témáit is képezik. A projekt eredményei az alkalmazott technológiákban, az információforgalom sebességében, a szolgáltatások féleségében és minőségében, az alkalmazói kör szakmai és területi szélesítésében egyaránt megjelennek. A 2 éves időtartamú projektben a magyar részvétel elsősorban információátadási, stratégiai és technológiai tanácsadási, fejlesztési támogatási, valamint szolgáltatás-szervezésre irányuló tapasztalat-átadási - közreműködéssel jellemezhető. Bővebb információ: www.magic-project.eu