Skip navigation.

!! ARCHÍVUM !! AZ INTÉZET MEGSZŰNT. niif.hu oldal

Nemzetközi kapcsolatok

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Az NIIF Intézet és a Hungarnet Egyesület intenzív és gyümölcsöző nemzetközi (szervezeti, szakmai, hálózati, és projekt-együttműködési) kapcsolatokat tart fenn mindazokkal a nemzetközi szervezetekkel, melyek céljai azonosak, vagy hasonlóak a magyarországi kutatás, oktatás és közgyűjtemények számítógép-hálózatának fejlesztési és alkalmazási céljaival.

A hosszú évek óta intenzív és sikeres nemzetközi kapcsolatok az együttműködési lehetőségek feltételeinek biztosításán keresztül megfelelnek annak a kiemelkedő fontosságú szerepnek, amelyet a kutatási-oktatási közösségek világszerte betöltenek az új technológiák, szolgáltatások és alkalmazások fejlesztésében, tesztelésében, kísérleti bevezetésében és széleskörű alkalmazásában, ill. elterjesztésében.

A nemzetközi kapcsolatok jelentősége szempontjából meghatározó szempontok ill. elemek:

 • a kapcsolatok háttere (az NIIF/Hungarnet közösség adottságai és törekvései a számítógép-hálózati infrastruktúra, szolgáltatások és alkalmazások fejlesztésében)
 • a kapcsolatok szerepe az NIIF/Hungarnet közösség nemzetközi törekvéseiben (globális szerepvállalás, európai célok, közép- és kelet-európai misszió, hazai feladatok és célok)
 • a sikeres nemzetközi szerepvállalás elengedhetetlen feltételei (kooperativitás, aktivitás, legitimitás, EU-konformitás)
 • a nemzetközi együttműködés feladatai (szakmai és politikai érdekképviselet, információ-hozzáférés és információterítés, oktatás és képzés, közös műszaki-technikai kutatási-fejlesztési-szabványosítási tevékenység)
 • a szakmai kooperáció spektrumának teljessége (infrastruktúra, szolgáltatások, alkalmazások, tartalom)
 • új technológiákkal, módszerekkel, eljárásokkal kapcsolatos nemzetközi szerepvállalás (fejlesztés, tesztelés, bevezetés, széleskörű elterjesztés)
 • az NIIF Program és a Hungarnet Egyesület szerepe az európai gerinchálózati és szolgáltatási fejlesztésekben (korábban EuropaNET - TEN-34 - QUANTUM - GEANT, később GEANT-2 konzorciális együttműködések, szerződéses kötelezettségvállalások, DANTE kapcsolatok)

Kiemelkedő fontosságú nemzetközi szervezeti/szakmai/hálózati kapcsolatok az ezredfordulót követően:

TERENA (Trans-European Research and Education Networking Association): teljes jogú tagság és részvétel az érdekképviseleti feladatokban, az információterítési misszióban, a technikai programban, a hálózati konferenciákkal kapcsolatos munkákban

DANTE (Delivery of Advanced Network Technology to Europe): teljes jogú tagság és közreműködés az össz-európai kutatói hálózati infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztésében ill. közzétételében

GEANT (Gigabit European Academic Networking Technology) együttműködés, NREN (National Research and Education Networks) Konzorcium ill. NREN PC (Policy Committee): teljes jogú tagság a projekt konzorciumban és a projektirányító testületben, szerződéses kapcsolat a projekt megvalósítása és a kapacitások lekötése tárgyában

e-IRG (e-Infrastructures Reflection Group): részvétel az európai kutatási infrastruktúrák elektronikus részhalmazával foglalkozó munkacsoport tevékenységében, a kapcsolódó szakértői illetve véleményezési munkákban

ENPG (European Networking Policy Group): részvétel az össz-európai hálózati fejlesztésekhez és azok finanszírozásához kapcsolódó együttműködésben, a szakértői ill. véleményezési munkákban

ISOC (Internet Society): teljes jogú szervezeti tagság és részvétel Internet-hez kapcsolódó széleskörű aktivitásban, többek között az ISOC AC (Advisory Council), és az ISOC-ECC (ISOC European Coordinating Council) keretében

RIPE-NCC (Réseaux IP Européenne - Networking Coordination Center): teljes jogú tagság és részvétel az ICANN európai szárnya keretében folyó, elsősorban cím- és névkiosztáshoz kapcsolódó munkákban

CEENet (Central and Eastern European Networking Association): teljes jogú tagság és részvétel a TERENA közép- és kelet-európai komplemenseként működő regionális szervezetben

Kiemelkedő további kapcsolatok voltak a 80-as évek végétől a 90-es évek közepéig: EUnet (European UNIX Users Network), EARN (European Academic and Research Networking Association), RARE (Réseaux Associés pour la Recherche Européenne); a 90-es évek második felétől a 2000-es évek elejéig: TEN-34 SG (TEN-34 Steering Group), QPC (QUANTUM Policy Committee), CCIRN (Coordination Council of International Research Networking), UCAID (University Corporation of Advanced Internet Development), NATO-CNP (NATO Computer Networking Panel) stb.

A sikeres nemzetközi kapcsolatok néhány fontos eredménye:

 • a magyar oktatási és kutatási intézmények egyenjogú partnerei külföldi társ-szervezeteiknek
  • egyenrangú együttműködési és versenyfeltételek
  • teljes körű elektronikus kommunikáció-kooperáció
  • teljes értékű információ-hozzáférés
  • kedvező regionális kapcsolati lehetőségek
  • kiemelkedő adottságok a legigényesebb nemzetközi alkalmazási projektekben való részvételre
  • lehetőség a legújabb ismeretek és készségek gyors elsajátítására
  • bekapcsolódás, szerepvállalás, beleszólás lehetősége
   • az előremutató hálózati fejlesztési stratégiák kidolgozásába
   • a szabványosítási tevékenységekbe
   • a technológiai-társadalmi-gazdasági-politikai-jogi-etikai hatásvizsgálatokba
  • kiemelkedő lehetőségek a nemzeti kultúra
   • őrzésére
   • ápolására
   • gazdagítására
   • nemzetközi közvetítésére
 • fokozott adottságok az információs technológiák országon belüli széleskörű versenyképes elterjesztésében
 • a hazai infrastruktúra adottságai minden téren együtt fejlődnek a nemzetközi élvonallal
  • infrastruktúra
  • szolgáltatások
  • alkalmazások
  • tartalom
 • A magyarországi hálózati jellemzők egyenrangúak az európai élvonal jellemzőivel
  • 1995-2005. között 1 ill. 2 Mbps-ről 2 x 10.000 Mbps-re növekvő belföldi és nemzetközi kapacitás
  • négyévenként megújuló hálózati technológia
 • A közös fejlesztésből származó költség-előnyök
  • össz-európai közös tenderezés és hálózat-építés
  • sok-résztvevős költségmegosztás
  • folyamatos fajlagos árcsökkenés
  • az árcsökkenések kedvező hatása a liberalizált (és fokozott versenyképességű) belföldi távközlési piacra
 • Közvetett (TEN-34, TEN-155) ill. közvetlen (EuropaNET, GEANT) részesedés az EU által biztosított (korábban a Phare, később az EU 4. ill. 5, majd 6.. Kutatási és Technológia-fejlesztési Keretprogramok kapcsán elkülönített) támogatási forrásokból

Az NIIF/Hungarnet nemzetközi kapcsolatok általános jellemzői:

 • megnyugtató, sok tekintetben rendkívül jó helyzet
 • elismert eredmények, legitim képviselet (európai/globális jelenlét)
 • stabil, előnyös szerződéses kapcsolatok (infrastruktúra és szolgáltatások)
 • kiemelkedő közreműködés a nemzetközi szervezetekben
 • aktív magyar jelenlét a választott testületekben
 • kedvező visszahatás a belföldi fejlődésre
 • biztos alap a jövőbeli továbblépéshez.